Trivselregler

Hos oss gäller Svenska Campingvärdars fastställda ordningsregler. Anslag finns vid receptionen och vid alla servicehus. Campingplatsens personal äger rätten att avvisa gäst från campingplatsen, som inte följer dessa ordningsregler.


In- och utfart

Ingen fordonstrafik är tillåten på grusplanen vid receptionen. Incheckande campinggäster ombedes därför att parkera på den stora parkeringsplatsen vid infarten. Vänligen respektera detta.

In- och utcheckning

Incheckning i stugor från 15:00, meddela oss om ni kommer efter kl 18:00. Utcheckning för stugor gäller 12:00, camping 14:00. För gäster som checkar ut efter gällande tider tas en ny dygnsavgift ut.

Grillning

Det är tillåtet att grilla med ved på grillplatsen vid stranden. Grillning i gas/kolgrill på campingtomterna är tillåten med grillar som står på ben eller dylikt. Var observant om det råder eldningsförbud.

Rökning

Rökning är förbjudet i alla våra stugor och servicehus.

Natt ro

Respektera att tystnad ska råda mellan 23.00-07.00. Under denna tid är även motortrafik förbjuden på campingområdet.

Städning av stugor

Vid utcheckning och inlämning av stugnyckel intygar campinggästen att stugan är i gott skick – välstädad och med alla inventarierna på plats. Om så ej är fallet utgår en städdebitering om minst 900:–.

Försäkringar

Gästen ombesörjer själv det skydd han anser erforderligt, såsom ansvar-, olycksfalls-, och resgodsförsäkring.

Campingplatsens ansvar

Campingplatsen är ansvarig för skada som åsamkas gästen genom bevisad vårdslöshet av campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för dennes tjänsteåliggande. Campingplatsen ansvarar ej för skada som drabbat gäst av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som legat utanför campingplatsens kontroll, t.ex. naturkatastrof.